Kort ventetid og timer på ettermiddag og kveld i Stavanger og Sandnes sentrum

Vi møter våre klienter med åpenhet og respekt

Ta kontakt

eller scroll ned for å bli bedre kjent med oss


Vi tilbyr

Faglighet

Vi har både klinisk- og forskerbakgrunn. For oss er det svært viktig å gi klientene våre et veldokumentert tilbud.

Tilpasning

Hos oss utarbeider vi tilbudet sammen med våre klienter. Vi tilbyr timer på ettermiddag / kveld, og kort ventetid. Terapihyppighet og terapilengde tilpasses individuelt. Vi har felles inntak av nye klienter for å sikre korrekt kompetanse og kort ventetid.

Taushetsplikt

Psykologer er underlagt helsepersonelloven og har med dette taushetsplikt. Det vil si at informasjonen som utveksles mellom psykolog og klient forblir konfidensiell. Vi tilbyr full diskresjon.

For enkeltpersoner

Psykologen er en drøftingspartner som bidrar til økt forståelse av vansker og utvikling av nye mestringsstrategier. Dette blir ofte kalt endringsarbeid. Utgangspunktet for psykologsamtalen kan være et ønske å kvitte seg med noe bestemt, som for eksempel en nedstemt følelse eller angst. Det kan også være et ønske om å endre livssituasjonen en står i, hvordan man har det med seg selv eller fungerer på arbeidsplassen. Vi har blant annet kompetanse på følgende problemstillinger:

 • Depresjon og nedstemthet
 • Angst og bekymringer
 • Negative tankemønstre

 • Søvnvansker
 • Sjalusi
 • Sorg

 • Tvangstanker og handlinger
 • Stress og utbrenthet
 • Relasjonelle vansker

 • Vanskelige følelser
 • Ulike typer avhengighet

For par

Når kommunikasjonen har stoppet opp, uenigheten er stor og situasjonen fastlåst hjelper det ofte med en nøytral tredjepart i rommet. For mange gir parterapi en ramme som gjør det mulig å snakke om det vanskelige og finne frem til nye løsninger som påvirker samlivet på en positiv måte. Vanlige problemstillinger par søker hjelp for er:

 • Kommunikasjon
 • Seksualliv
 • Ansvar- og arbeidsfordeling

 • Kriser
 • Barneoppdragelse
 • Ulikheter i behov og ønsker

 • Tidsklemma
 • Utroskap
 • Samlivsbrudd

 • Manglende nærhet
 • Livsfaser

Hvordan vi arbeider

Den første timen bruker vi på kartlegging og vurdering av presentert problematikk. Deretter utarbeider vi foreløpige målsetninger, skisse for behandlingsplan, og velger innfallsvinkel. Dette gjør vi i samarbeid med våre klienter.

Psykologene

Hos Resonanspsykologene arbeider professor i psykologi og klinisk psykolog Jone Bjørnestad og psykologspesialist Kristian Nyborg Johansen. Vi er medlemmer av Norsk Psykologforening, og utdannet ved Universitetet i Bergen. Vi har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, barnevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og som privatpraktiserende psykologer. I tillegg har Jone Bjørnestad omfattende kompetanse innen forskning på psykiske helseplager.

Vi har kompetanse innen kognitiv terapi,  emosjonsfokusert terapi og psykodynamisk terapi. Psykologer er autorisert helsepersonell.

Henvendelse

For timebestilling kan du ringe, sende epost, sms eller bruke kontaktskjemaet til høyre.

Du trenger ikke henvisning fra lege.

 

 

Kontaktinformasjon

Lokalisering

Stavanger:

Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger. Eiganes Bydel. Stavanger Sanitetsforening, 2. etg. Kontoret har gjesteparkering tilknyttet.

Sandnes:

Langgata 41, 4306 Sandnes. Vi har kontor i 3. etasje over ”Noi” med inngang fra Langgata. Det er gode parkeringsmuligheter i området, og kort avstand til buss og togstasjon.

 

Telefon: 97 14 15 99

E-post: kontakt@resonanspsykolog.no

Bestill time